Follow

Publications from 1790

PDF

E642: De singulari ratione differentiandi et intagrandi, quae in summis serierum occurrit

PDF

E643: Methodus generalis investigandi radices omnium aequationum per approximationem

PDF

E644: Innumerae aequationum formae ex omnibus ordinibus, quarum resolutio exhiberi potest

PDF

E645: De curvis algebraicis, quarum longitudo exprimitur hac formula integrali ∫(vm-1 ∂v)/√(1–v2n)

PDF

E646: De duabus pluribusve curvis algebraicis in quibus si a terminis fixis aequales arcus abscindantur eorum amplitudines datam inter se teneant rationem

PDF

E647: De methodo tangentium inversa ad theoriam solidorum translata

PDF

E648: Solutio facilis problematis, quo quaeritur circulus, qui datos tres circulos tangat

PDF

E649: De motu oscillatorio penduli circa axem cylindricum plano horizontali incumbentem

Publications from 1793

PDF

E650: De formulis differentialibus quae per duas pluresve quantitates datas multiplicatae fiant integrabiles

PDF

E651: Quatuor theoremata maxime notatu digna in calculo integrali

PDF

E652: De termino generali serierum hypergeometricarum

PDF

E653: De iterata integratione formularum integralium, dum aliquis exponens pro variabili assumitur

PDF

E654: Methodus facilis investigandi radium osculi ex principio maximorum et minimorum petita

PDF

E655: Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur

PDF

E656: De integrationibus maxime memorabilibus ex calculo imaginariorum oriundis

PDF

E657: Supplementum ad dissertationem praecedentem circa integrationem vormulae ∫(zm-1 ∂z)/(1–zn) casu quo ponitur z = v(cos(ϕ) + √(-1)∙sin(ϕ))

PDF

E658: De momentis virium respectu axis cuiuscunque inveniendis; ubi plura insignia symptomata circa binas rectas, non in eodem plano sitas, explicantur

PDF

E659: Methodus facilis omnium virium momenta respectu axis cuiuscunque determinandi

Publications from 1794

PDF

E660: Institutionum calculi integralis volumen quartum, continens supplementa partim inedita partim jam in operibus academiae imperialis scientiarum Petropolitanae impressa.

PDF

E661: Variae considerationes circa series hypergeometricas

PDF

E662: De vero valore formulae integralis ∫∂x∙(log(1/x))n a termino x=0 usque ad terminum x=1 extensae

PDF

E663: Plenior expositio serierum illarum memorabilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur

PDF

E664: Exercitatio analytica

PDF

E665: Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia

PDF

E666: Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile

PDF

E667: De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt

PDF

E668: De integratione formulae ∫∂x√(1+x4)/(1–x4) aliarumque eiusdem generis per logarithmos et arcus circulares

PDF

E669: Memorabile genus formularum differentialium maxime irrationalium quas tamen ad rationalitatem perducere licet

PDF

E670: De resolutione formulae integralis ∫xm-1∂x(Δ+xn)λ in seriem semper convergentem, ubi simul plura insignia artificia circa serierum summationem explicantur

PDF

E671: De formulis differentialibus angularibus maxime irrationalibus, quas tamen per logarithmos et arcus circulares integrare licet

PDF

E672: Theorema maxime memoragile circa formulam integralem ∫ cos(λϕ)/(1+aa–2acos(ϕ))n+1

PDF

E673: Disquisitio coniecturalis super formula integrali ∫∂ϕ cos(iϕ)/(α+βcos(ϕ))n

PDF

E674: Demonstratio theorematis insignis per coniecturam eruti circa intagrationem formulae ∫ ∂ϕ cos(iϕ)/(1+aa–2acos(ϕ))n+1

PDF

E675: De valoribus integralium a termino variabilis x=0 usque ad x=∞ extensorum

PDF

E676: Methodus succinctior comparationes quantitatum transcendentium in forma ∫ P ∂z/√(A+2Bz+Czz+2Dz3+Ez4) contentarum inveniendi

PDF

E677: Methodus singularis resolvendi aequationes differentiales secundi gradus

PDF

E678: Methodus nova investigandi omnes casus quibus hance aequationem differentialem ∂∂y(1–axx) – bx ∂x ∂ycy ∂x2 = 0 resolvere licet

PDF

E679: De formulis integralibus implicatis earumque evolutione et transformatione

PDF

E680: De aequationibus differentialibus cuiuscunque gradus quae denuo differentiatae integrari possunt

PDF

E681: Specimen aequationum differentialium indefiniti gradus earumque integrationis

PDF

E682: Von dem Drucke eines mit einem Gewuchte beschwerten Tisches auf einer Flache. Aus den Papieren des sel. Leonhard Euler gozogen von Jakob Bernoulli

Publications from 1795

PDF

E683: De singulari genere quaestionum Diophantearum et methodo maxime recondita eas resolvendi

PDF

E684: De radicibus aequationis infinitae 0 = 1 – xx/(n(n+1)) + x4/(n(n+1)(n+2)(n+3)) – x6/(n.....(n+5)) + etc.

PDF

E685: Exercitatio analytica, ubi imprimis seriei maxime generalis summatio traditur

PDF

E686: Dilucidationes super formulis, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimi solent, ubi simul ingentes difficultates diluuntur

PDF

E687: De insignibus proprietatibus formularum integralium praeter binas variabiles etiam earum differentialia cuiuscunque ordinis involventium

PDF

E688: Specimen integrationis abstrusissimae hac formula ∫∂x/((1+x)∙(2xx–1)1/4) contentae

PDF

E689: Integratio formulae differentialis maxime irrationalis, quam tamen per logarithmos et arcus circulares expedire licet

PDF

E690: Evolutio formulae integralis ∫∂z(3+zz)/((1+zz)∙(1+6zz+z4)1/4) per logarithmos et arcus circulares

PDF

E691: Problema geometricum quo inter omnes ellipses quae per data quatuor puncta traduci possunt ea quaeritur quae habet aream minimam

PDF

E692: Solutio problematis maxime curiosi quo inter omnes ellipses quae circa datum triangulum circumscribi possunt ea quaeritur cuius area sit omnium minima

PDF

E693: De centro simulitudinis

Publications from 1797

PDF

E694: Ulterior disquitio de formulis integralibus imaginariis

PDF

E695: Integratio succincta formulae integralis maxime memorabilis ∫∂z/((3±zz)∙(1±3zz)1/3)

PDF

E696: De casubus quibus hanc formulam x4 + kxxyy + y4 ad quadratum reducere licet

PDF

E697: Investigatio superficierum quarum normales ad datum planum productae sint omnes inter se aequales

PDF

E698: Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum

PDF

E699: Utrum hic numerus 100009 sit primus necne inquiritur

Publications from 1798

PDF

E700: De formulis differentialibus secundi gradus quae integrationem admittunt

PDF

E701: Formae generales differentialium, quae, etsi nulla substitutione rationales reddi possunt. tamen integrationem per logarithmos et arcus circulares admittunt

PDF

E702: De novo genere quaestionum arithmeticarum pro quibus solvendis certa methodus adhuc desideratur

PDF

E703: Methodus facilis inveniendi series per sinus sosinusve angulorum multiplorum procedentes, quarum usus in universa theoria astronomiae est amplissimus

PDF

E704: Disquisitio ulterior super seriebus secundum multipla cuiusdam anguli progredientibus

PDF

E705: Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae

PDF

E706: De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest