Follow

Submissions from 1790

PDF

De curvis algebraicis, quarum longitudo exprimitur hac formula integrali int v^m-1dv/V(1-v^2n), Leonhard Euler

PDF

De duabus pluribusve curvis algebraicis in quibus si a terminis fixis aequales arcus abscindantur eorum amplitudines datam inter se teneant rationem, Leonhard Euler

PDF

De methodo tangentium inversa ad theoriam solidorum translata, Leonhard Euler

PDF

De motu oscillatorio penduli circa axem cylindricum plano horizontali incumbentem, Leonhard Euler

PDF

De singulari ratione differentiandi et intagrandi, quae in summis serierum occurrit, Leonhard Euler

PDF

Innumerae aequationum formae ex omnibus ordinibus, quarum resolutio exhiberi potest, Leonhard Euler

PDF

Methodus generalis investigandi radices omnium aequationum per approximationem, Leonhard Euler

PDF

Solutio facilis problematis, quo quaeritur circulus, qui datos tres circulos tangat, Leonhard Euler

Submissions from 1793

PDF

De formulis differentialibus quae per duas pluresve quantitates datas multiplicatae fiant integrabiles, Leonhard Euler

PDF

De integrationibus maxime memorabilibus ex calculo imaginariorum oriundis, Leonhard Euler

PDF

De iterata integratione formularum integralium, dum aliquis exponens pro variabili assumitur, Leonhard Euler

PDF

De momentis virium respectu axis cuiuscunque inveniendis; ubi plura insignia symptomata circa binas rectas, non in eodem plano sitas, explicantur, Leonhard Euler

PDF

De termino generali serierum hypergeometricarum, Leonhard Euler

PDF

Methodus facilis investigandi radium osculi ex principio maximorum et minimorum petita, Leonhard Euler

PDF

Methodus facilis omnium virium momenta respectu axis cuiuscunque determinandi, Leonhard Euler

PDF

Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur, Leonhard Euler

PDF

Quatuor theoremata maxime notatu digna in calculo integrali, Leonhard Euler

PDF

Supplementum ad dissertationem praecedentem circa integrationem vormulae int z^m-1dz/1-z^n casu quo ponitur z=v(cos phi+V-1 sin phi), Leonhard Euler

Submissions from 1794

PDF

De aequationibus differentialibus cuiuscunque gradus quae denuo differentiatae integrari possunt, Leonhard Euler

PDF

De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt, Leonhard Euler

PDF

De formulis differentialibus angularibus maxime irrationalibus, quas tamen per logarithmos et arcus circulares integrare licet, Leonhard Euler

PDF

De formulis integralibus implicatis earumque evolutione et transformatione, Leonhard Euler

PDF

De integratione formulae dxV(a+x^4)/1-x^4 aliarumque eiusdem generis per logarithmos et arcus circulares, Leonhard Euler

PDF

Demonstratio theorematis insignis per coniecturam eruti circa intagrationem formulae int d phi cos i phi/(1+aa-2acos phi)^n+1, Leonhard Euler

PDF

De resolutione formulae integralis int x^m-1 dx(del+x^n)^L in seriem semper convergentem, ubi simul plura insignia artificia circa serierum summationem explicantur, Leonhard Euler

PDF

De valoribus integralium a termino variabilis x=0 usque ad x=inf extensorum, Leonhard Euler

PDF

De vero valore formulae integralis int dx(L(1/x)^n a termino x=0 usque ad terminum x=1 extensae, Leonhard Euler

PDF

Disquisitio coniecturalis super formula integrali int d phi cos i ohi/(a+b cos phi)^n, Leonhard Euler

PDF

Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia, Leonhard Euler

PDF

Exercitatio analytica, Leonhard Euler

PDF

Institutionum calculi integralis volumen quartum, continens supplementa partim inedita partim jam in operibus academiae imperialis scientiarum Petropolitanae impressa., Leonhard Euler

PDF

Memorabile genus formularum differentialium maxime irrationalium quas tamen ad rationalitatem perducere licet, Leonhard Euler

PDF

Methodus nova investigandi omnes casus quibus hance aequationem differentialem ddy(1-axx)-bxdxdy-cydx^2=0 resolvere licet, Leonhard Euler

PDF

Methodus singularis resolvendi aequationes differentiales secundi gradus, Leonhard Euler

PDF

Methodus succinctior comparationes quantitatum transcendentium in forma int Pdz/V(A+2Bz+Czz+2Dz^3+Ez^4) contentarum inveniendi, Leonhard Euler

PDF

Plenior expositio serierum illarum memoragilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur, Leonhard Euler

PDF

Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile, Leonhard Euler

PDF

Specimen aequationum differentialium indefiniti gradus earumque integrationis, Leonhard Euler

PDF

Theorema maxime memoragile circa formulam integralem int d phi cos L phi/(1+aa-2acosPhi)^n+1, Leonhard Euler

PDF

Variae considerationes circa series hypergeometricas, Leonhard Euler

PDF

Von dem Drucke eines mit einem Gewuchte beschwerten Tisches auf einer Flache. Aus den Papieren des sel. Leonhard Euler gozogen von Jakob Bernoulli, Leonhard Euler

Submissions from 1795

PDF

De centro simulitudinis, Leonhard Euler

PDF

De insignibus proprietatibus formularum integralium praeter binas variabiles etiam earum differentialia cuiuscunque ordinis involventium, Leonhard Euler

PDF

De radicibus aequationis infinitae 0=1=x^2/n(n+1)+x^4/n(n+1)(n+2)(n+3)-x^6/n…(n+5)+etc…., Leonhard Euler

PDF

De singulari genere quaestionum Diophantearum et methodo maxime recondita eas resolvendi, Leonhard Euler

PDF

Dilucidationes super formulis, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimi solent, ubi simul ingentes difficultates diluuntur, Leonhard Euler

PDF

Evolutio formulae integralis int dz(3+zz)/(1+zz)4V(1+6zz+z^4) per logarithmos et arcus circulares, Leonhard Euler

PDF

Exercitatio analytica, ubi imprimis seriei maxime generalis summatio traditur, Leonhard Euler

PDF

Integratio formulae differentialis maxime irrationalis, quam tamen per logarithmos et arcus circulares expedire licet, Leonhard Euler

PDF

Problema geometricum quo inter omnes ellipses quae per data quatuor puncta traduci possunt ea quaeritur quae habet aream minimam, Leonhard Euler

PDF

Solutio problematis maxime curiosi quo inter omnes ellipses quae circa datum triangulum circumscribi possunt ea quaeritur cuius area sit omnium minima, Leonhard Euler

PDF

Specimen integrationis abstrusissimae hac formula int dx/(1+x)4V(2xx-1) contentae, Leonhard Euler

Submissions from 1797

PDF

De casubus quibus hanc formulam x^4+kxxyy+y^4 ad quadratum reducere licet, Leonhard Euler

PDF

Integratio succincta formulae integralis maxime memorabilis int dz/(3+-zz)3V(1+-3zz), Leonhard Euler

PDF

Investigatio superficierum quarum normales ad datum planum productae sint omnes inter se aequales, Leonhard Euler

PDF

Ulterior disquitio de formulis integralibus imaginariis, Leonhard Euler

PDF

Utrum hic numerus 100009 sit primus necne inquiritur, Leonhard Euler

PDF

Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum, Leonhard Euler

Submissions from 1798

PDF

De formulis differentialibus secundi gradus quae integrationem admittunt, Leonhard Euler

PDF

De novo genere quaestionum arithmeticarum pro quibus solvendis certa methodus adhuc desideratur, Leonhard Euler

PDF

De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest, Leonhard Euler

PDF

Disquisitio ulterior super seriebus secundum multipla cuiusdam anguli progredientibus, Leonhard Euler

PDF

Formae generales differentialium, quae, etsi nulla substitutione rationales reddi possunt. tamen integrationem per logarithmos et arcus circulares admittunt, Leonhard Euler

PDF

Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae, Leonhard Euler

PDF

Methodus facilis inveniendi series per sinus sosinusve angulorum multiplorum procedentes, quarum usus in universa theoria astronomiae est amplissimus, Leonhard Euler