Full Title: Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae (New Transactions of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg).

The Nova Acta was the primary St. Petersburg Academy journal from 1783 to 1802. Many of Euler's posthumously published works appeared here.

Predecessor Journal: Acta Academiae.
Successor Journal: St. Pétersbourg Mémoires.

Follow

Publications from 1787

PDF

E609: Considerationes super traiectoriis tam rectangulis quam obliquangulis

PDF

E610: Novae demonstrationes circa divisores numerorum formae xx + nyy

PDF

E611: Investigatio curvarum quae similes sint suis evolutis vel primis vel secundis vel tertiis vel adeo ordinis cuiuscunque

PDF

E612: De motu globi heterogenei super plano horizontali, una cum dilucidationibus necessariis super motu vacillatorio

Publications from 1788

PDF

E614: Commentatio de curvis tractoriis

PDF

E615: De curvis tractoriis compositis

PDF

E616: De transformatione seriei divergentis 1 – mx + m(m+n)x2m(m+n)(m+2n)x3 + etc. in fractionem continuam

PDF

E617: De summatione serierum, in quibus terminorum signa alternantur

PDF

E618: Consideratio motus singularis, qui in filo perfecte flexili locum habere potest

PDF

E619: Enodatio difficultatis super figura terrae a vi centrifuga oriunda

PDF

E620: Methodus facilis inveniendi integrali huius formulae ∫∂x/x∙(xn+p – 2xncos(ζ) + xn-p)/(x2n – 2xncos(θ) + 1) casu, post integrationem ponitur vel x=1 vel x=∞

PDF

E621: De summo usu calculi imaginariorum in analysi

PDF

E622: Specimen singulare analyseos infinitorum indeterminatae

PDF

E623: De lineis rectificabilibus in superficie sphaeroidica quacunque geometrice ducendis

PDF

E624: De superficie coni scaleni, ubi imprimis intentes difficultates, quae in hac investigatione occurrunt, perpenduntur

PDF

E625: De viribus centripetis, ad curvas non in eodem plano sitas describendas, requisitis

PDF

E626: De motu trium corporum se mutuo attrahentium super eadem linea recta

PDF

E627: Solutio problematis mechanici

PDF

E628: Éclaircissemens sur le mémoire de Mr. de La Grange, inséré dans le Ve. volume de Mélanges de Turin, concernant la méthode de prendre le milieu entre les résultats de plusiers observations, etc.

Publications from 1789

PDF

E629: Evolutio formulae integralis ∫∂x∙(1/(1–x) + 1/log(x)) a termino x=0 ad x=1 extensae

PDF

E630: Uberior explicatio methodi singularis nuper expositae integralia alias maxime abscondita investigandi

PDF

E631: Analysis facilis et plana ad eas series maxime abstrusas perducens, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaevis earum potestates exprimi possunt

PDF

E632: De innumeris generibus serierum maxime memorabilium, quibus omnium aequationum algebraicarum non solum radices ipsae sed etiam quaecumque earum potestates exprimi possunt

PDF

E633: De binis curvis algebraicis inveniendis, quarum arcus indefinite inter se sint aequales

PDF

E634: De motu oscillatorio tabulae suspensae et a vento agitatae

PDF

E635: Innumera theoremata circa formulas integrales, quorum demonstratio vires analyseos superare videatur

PDF

E636: De multiplicatione angulorum per factores expedienda

PDF

E637: Nova demonstratio, quod evolutio potestatum binomii Newtoniana etiam pro exponentibus fractis valeat

PDF

E638: De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus parabolicos metiri licet

PDF

E639: De innumeris curvis algebraicis, quarum longitudinem per arcus parabolicos metiri licet

PDF

E640: Comparatio valorum formulae integralis ∫xp-1∂x/(1–xn)(n-q)/n a termino x=0 usque ad x=1 extensae

PDF

E641: De motu quodam maxime memorabili, satis quidem simplici, at solutu difficillimo

Publications from 1790

PDF

E642: De singulari ratione differentiandi et intagrandi, quae in summis serierum occurrit

PDF

E643: Methodus generalis investigandi radices omnium aequationum per approximationem

PDF

E644: Innumerae aequationum formae ex omnibus ordinibus, quarum resolutio exhiberi potest

PDF

E645: De curvis algebraicis, quarum longitudo exprimitur hac formula integrali ∫(vm-1 ∂v)/√(1–v2n)

PDF

E646: De duabus pluribusve curvis algebraicis in quibus si a terminis fixis aequales arcus abscindantur eorum amplitudines datam inter se teneant rationem

PDF

E647: De methodo tangentium inversa ad theoriam solidorum translata

PDF

E648: Solutio facilis problematis, quo quaeritur circulus, qui datos tres circulos tangat

PDF

E649: De motu oscillatorio penduli circa axem cylindricum plano horizontali incumbentem

Publications from 1793

PDF

E650: De formulis differentialibus quae per duas pluresve quantitates datas multiplicatae fiant integrabiles

PDF

E651: Quatuor theoremata maxime notatu digna in calculo integrali

PDF

E652: De termino generali serierum hypergeometricarum

PDF

E653: De iterata integratione formularum integralium, dum aliquis exponens pro variabili assumitur

PDF

E654: Methodus facilis investigandi radium osculi ex principio maximorum et minimorum petita

PDF

E655: Observationes generales circa series, quarum termini secundum sinus vel cosinus angulorum multiplorum progrediuntur

PDF

E656: De integrationibus maxime memorabilibus ex calculo imaginariorum oriundis

PDF

E657: Supplementum ad dissertationem praecedentem circa integrationem vormulae ∫(zm-1 ∂z)/(1–zn) casu quo ponitur z = v(cos(ϕ) + √(-1)∙sin(ϕ))

PDF

E658: De momentis virium respectu axis cuiuscunque inveniendis; ubi plura insignia symptomata circa binas rectas, non in eodem plano sitas, explicantur

PDF

E659: Methodus facilis omnium virium momenta respectu axis cuiuscunque determinandi

Publications from 1794

PDF

E661: Variae considerationes circa series hypergeometricas

PDF

E662: De vero valore formulae integralis ∫∂x∙(log(1/x))n a termino x=0 usque ad terminum x=1 extensae

PDF

E663: Plenior expositio serierum illarum memorabilium, quae ex unciis potestatum binomii formantur

PDF

E664: Exercitatio analytica

PDF

E665: Evolutio problematis cuius solutio analytica est difficillima dum synthetica per se est obvia

PDF

E666: Problema geometricum ob singularia symptomata imprimis memorabile

PDF

E667: De curvis hyperbolicis quae intra suas assymtotas spatium finitum includunt

Publications from 1795

PDF

E683: De singulari genere quaestionum Diophantearum et methodo maxime recondita eas resolvendi

PDF

E684: De radicibus aequationis infinitae 0 = 1 – xx/(n(n+1)) + x4/(n(n+1)(n+2)(n+3)) – x6/(n.....(n+5)) + etc.

PDF

E685: Exercitatio analytica, ubi imprimis seriei maxime generalis summatio traditur

PDF

E686: Dilucidationes super formulis, quibus sinus et cosinus angulorum multiplorum exprimi solent, ubi simul ingentes difficultates diluuntur

PDF

E687: De insignibus proprietatibus formularum integralium praeter binas variabiles etiam earum differentialia cuiuscunque ordinis involventium

PDF

E688: Specimen integrationis abstrusissimae hac formula ∫∂x/((1+x)∙(2xx–1)1/4) contentae

PDF

E689: Integratio formulae differentialis maxime irrationalis, quam tamen per logarithmos et arcus circulares expedire licet

PDF

E690: Evolutio formulae integralis ∫∂z(3+zz)/((1+zz)∙(1+6zz+z4)1/4) per logarithmos et arcus circulares

PDF

E691: Problema geometricum quo inter omnes ellipses quae per data quatuor puncta traduci possunt ea quaeritur quae habet aream minimam

PDF

E692: Solutio problematis maxime curiosi quo inter omnes ellipses quae circa datum triangulum circumscribi possunt ea quaeritur cuius area sit omnium minima

PDF

E693: De centro simulitudinis

Publications from 1797

PDF

E694: Ulterior disquitio de formulis integralibus imaginariis

PDF

E695: Integratio succincta formulae integralis maxime memorabilis ∫∂z/((3±zz)∙(1±3zz)1/3)

PDF

E696: De casubus quibus hanc formulam x4 + kxxyy + y4 ad quadratum reducere licet

PDF

E697: Investigatio superficierum quarum normales ad datum planum productae sint omnes inter se aequales

PDF

E698: Variae speculationes super area triangulorum sphaericorum

PDF

E699: Utrum hic numerus 100009 sit primus necne inquiritur

Publications from 1798

PDF

E700: De formulis differentialibus secundi gradus quae integrationem admittunt

PDF

E701: Formae generales differentialium, quae, etsi nulla substitutione rationales reddi possunt. tamen integrationem per logarithmos et arcus circulares admittunt

PDF

E702: De novo genere quaestionum arithmeticarum pro quibus solvendis certa methodus adhuc desideratur

PDF

E703: Methodus facilis inveniendi series per sinus sosinusve angulorum multiplorum procedentes, quarum usus in universa theoria astronomiae est amplissimus

PDF

E704: Disquisitio ulterior super seriebus secundum multipla cuiusdam anguli progredientibus

PDF

E705: Investigatio quarundam serierum, quae ad rationem peripheriae circuli ad diametrum vero proxime definiendam maxime sunt accommodatae

PDF

E706: De novo genere serierum rationalium et valde convergentium, quibus ratio peripheriae ad diametrum exprimi potest

Publications from 1801

PDF

E707: De insigni usu calculi imaginariorum in calculo integrali

PDF

E708: De formulis speciei mxx+nyy ad numeros primos explorandos idoneis earumque mirabilibus proprietatibus

PDF

E709: De evolutione potestatis polynomialis cuiuscunque (1 + x + x2 + x3 + x4 + etc.)n

PDF

E710: Specimen transformationis singularis serierum

PDF

E711: Methodus nova ac facilis omnium aequationum algebraicarum radices non solum ipsas sed etiam quascumque earum potestates per series concinnas exprimendi

PDF

E712: De corporibus cylindricis incurvatis

PDF

E713: Investigatio trianguli in quo distantiae angulorum ab eius centro gravitatis rationaliter exprimantur

Publications from 1802

PDF

E714: Exempla quarundam memorabilium aequationum differentialium, quas adeo algebraice integrare licet, etiamsi nulla via pateat variabiles a se invicem separandi

PDF

E715: De variis modis numeros praegrandes examinandi, utrum sint primi necne?

PDF

E716: Resolutio formulae diophanteae ab(maa+nbb)=cd(mcc+ndd) per numeros rationales

PDF

E717: Solutio problematis mechanici

Publications from 1805

PDF

E718: Facillima methodus plurimos numeros primos praemagnos inveniendi

PDF

E719: Methodus generalior numeros quosvis satis grandes perscrutandi utrum sint primi necne?

PDF

E720: Observatio singularis circa aequationes differentiales lineares

PDF

E721: De integrationibus difficillimis, quarum integralia tamen aliunde exhiberi possunt

PDF

E722: Disquitiones analyticae super evolutione potestatis trinomialis (1+x+xx)n

Publications from 1806

PDF

E724: Recherches sur quelques intégrations remarquables dans l'analyse des fonctions à deux variables connues sous le nom de différences partielles

PDF

E725: Illustratio paradoxi circa progressionem numerorum idoneorum sive congruorum

PDF

E726: Demonstratio insignis theorematis numerici circa uncias potestatum binomialium